metur

Dorerin Naoero

metur

  1. ...

Ekar

  • "[M]e tsin ia A metũr, A eab pan aw" - Psalms 50:12
  • "[M]e tsin ia re metũr, nan õbõñ bũriõũra me ri nan ramwani itũrin wañara uea me wañara Gott" - Isaiah 8:21

Gait


Dorerin Faroe

metur n.

  1. meter

Ekadaedaenigawae

atsiu Pr. mètre << Gr. Obwe μέτρον métron (araquin, ekeoweo, ...)